صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 کتابچه چکیده مقالات

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC98

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

تماس با ما

آدرس وب: ncl.sharif.ir/NSSC99

دبیرخانه کنفرانس: دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، اتاق 310، تلفاکس: 66164118، Email: nssc(a)sharif.ir

                              

تماس با دبیر کنفرانس: دکتر نیما تقوی نیا، ایمیل: taghavinia(a)sharif.ir
تماس با دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مریم حقیقی،  ایمیل: nssc@sharif.ir