صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 کتابچه چکیده مقالات

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC98

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

برگزار کنندگان

این کنفرانس به همت پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

دبیر علمی کنفرانس: دکتر نیما تقوی نیا، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو و دانشکده فیزیک

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر مریم حقیقی، دانشگاه صنعتی امیبرکبیر، دانشکده فیزیک

حامیان کنفرانس:
     
     

 

کمیته علمی:

دکتر وحید احمدی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر رسول اژه ئیان، دانشگاه علم و صنعت
دکتر اعظم ایرجی زاد، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر ابراهیم اصل سلیمانی ، دانشگاه تهران
دکتر امید امیری، دانشگاه راپارین، عراق
دکتر عباس بهجت، دانشگاه یزد
دکتر فریبا تاج آبادی، پژوهشگاه مواد و انرژی
دکتر نعیمه ترابی، دانشگاه یزد
دکتر نیما تقوی نیا، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی دبیریان، پژوهشگاه دانش های بنیادی
دکتر مهدی دهقانی، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مصطفی زاهدی فر، دانشگاه کاشان
دکتر محمود زنده دل، شرکت کیمیا سولار
دکتر نفیسه شریفی، دانشگاه کاشان
دکتر هاشم شهروسوند، دانشگاه زنجان
دکتر مسعود صلواتی نیاسر، دانشگاه کاشان
دکتر محمود صمدپور، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر یاسر عبدی، دانشگاه تهران
دکتر سید محمد باقر قریشی، دانشگاه کاشان
دکتر راحله محمد پور، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر مازیار مرندی، دانشگاه اراک
دکتر محمدرضا محمدی، دانشگاه صنعتی شریف
دکتر احمد مشاعی، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نفیسه معماریان ، دانشگاه سمنان
دکتر نوشین میر، دانشگاه زابل
دکتر موسی نخعی، دانشگاه صنعتی شریف ‏
دکتر مسعود همدانیان، دانشگاه کاشان