صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 تماس با ما

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

تماس با ما

آدرس وب: ncl.sharif.ir/NSSC98

دبیرخانه کنفرانس: دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، اتاق 310، تلفاکس: 66164118، Email: nssc(a)sharif.ir
 
تماس با دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر سارا مشحون، تلفن: 66164570، ایمیل: mashhoun(a)ncl.sharif.ir

                               

تماس با دبیر علمی کنفرانس: دکتر نیما تقوی نیا، تلفن: 66164532، ایمیل: taghavinia(a)sharif.ir