صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 کتابچه چکیده مقالات

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

نمایشگاه

در جوار کنفرانس و نزدیک به محل پذیرایی، فضایی جهت استقرار شرکت هایی که فعالیت هایی مرتبط با سلول خورشیدی دارند در نظر گرفته شده است. یکی از اهداف کنفرانس این است که فعالیت های پژوهشی سلول خورشیدی در تعامل با شرکت ها، اعم از بازرگانی، ساخت و فروش تجهیزات و شرکت های تحقیق و توسعه ای، قرار گیرد و گروه های دانشگاهی با این فعالیت ها آشنا شوند. شرایط در نظر گرفته شده به شرح زیر است:

1- هزینه شرکت در نمایشگاه 500 هزار تومان هزینه ثابت و 70 هزار تومان به ازای هر متر مربع است. شرکت های نوپا و دانش بنیان که دارای محصول مشخصی در این حوزه هستند ولی هنوز گردش مالی قابل توجهی ندارند می توانند با تخفیف 50% در نمایشگاه شرکت کنند.  

3- نام و لوگوی شرکت ها در سایت (در بخش نمایشگاه) و نیز در کتاب کنفرانس که در روز کنفرانس به شرکت کنندگان داده می شود درج می شود.

4- شرکت هایی که مایلند نام آنها به عنوان حامی (در کتاب کنفرانس و در بخش برگزارکنندگان سایت) درج شود، لطفا با آدرس ایمیل nssc@sharif.edu تماس حاصل فرمایند.