صفحه اول

 زمان های مهم

 ثبت نام و ارسال چکیده

 سخنران های مدعو

 نمایشگاه

 برنامه کنفرانس

 کتابچه چکیده مقالات

 برگزار کنندگان

 پوستر کنفرانس

 کارگاه

 محل برگزاری

 اطلاعات روز برگزاری

 تماس با ما

 NSSC96

 NSSC95

 NSSC94

 NSSC93

 NSSC92

 NSSC91

 NSSC90

 

 

 

برنامه کنفرانس
 

8:30-8:00

ثبت نام

9:00 – 8:30

افتتاحيه

9:35 – 9:00

O.1

Invited talk: Carrier Transport in Organic Solar Cells

دکتر یاسر عبدی

دانشگاه تهران

9:50 – 9:35

O.2

بهینه سازی پرینت لایه پروسکایت با کنترل کشش سطحی جوهر

ارشاد پروازیان، امیر عبدالله زاده، مهدی دهقانی، نیما تقوی نیا

ارشاد پروازیان دانشگاه تربیت مدرس

10:05 – 9:50

O.3

ساخت سلولهای خورشیدی پروسکایتی پایدار بر پایه کربن بدون استفاده از مواد انتقال دهنده حفره

کاملیا رامین افشار ، محمد رضا محمدی ، پاناگیوتیس لیانوس

دکتر کاملیا رامین افشار دانشگاه صنعتی شریف

10:20 – 10:05

O.4

بهینه سازی عددی لایه باز ترکیب میانی در سلولهای خورشیدی تاندم سیلیکن پروسکایت

بهروز افتخاری نیا، حسین پزشکی، علی دبیریان

دکتر علی دبیریان پژوهشگاه دانش های بنیادی

10:35 – 10:20

O.5

بررسی اثر دما روی کارکرد سلول خورشیدی نقطه کوانتوم

پریا نیکجو تبریزی، زینب ابراهیم‌پور و اصغر عسگری

پریا نیکجو تبریزی دانشگاه تبریز

11:00 – 10:35

پذیرایی

11:35 – 11:00

O.6

Invited talk: Improved stability of perovskite solar cells towards humidity via interface engineering

دکتر عباس بهجت

دانشگاه یزد

11:50 – 11:35

O.7

بررسی اثر همبستگی الکتریکی-یونی در شکل افت ولتاژ مدار باز سلول های خورشیدی پروسکایت

فیروزه عبادی ، مسعود آریانپور ، راحله محمدپور و نیما تقوی نیا

دکتر راحله محمدپور دانشگاه صنعتی شریف

12:05 – 11:50

O.8

روش نوری جدید برای غیرفعال کردن نقص های موجود در سلول های خورشیدی پروسکایتی تخریب شده به منظور احیا و افزایش بازده سلول خورشیدی

سیده مریم موسوی ، فرزانه عربپور رق آبادی ،مریم عالی دائی ، نسیبه منصور رضایی فومنی ، وحید احمدی و سید مجتبی صدرعاملی

سیده مریم موسوی دانشگاه تربیت مدرس

12:20 – 12:05

O.9

Photophysics of Water- based Nanoparticulate (NP) Organic Solar Cells: A New Horizon in Ecofriendly Organic Solar Ink

Mohsen Ameri, Ezeddin Mohajerani, Mathew Griffith, Paul Dastoor, Daniel Elkington, Feridoun Samavat, Michael Dickinson

دکتر محسن عامری دانشگاه شهید بهشتی

14:00 – 12:35

ناهار، نماز و استراحت

14:35 – 14:00

O.10

Invited Talk: Molecularly Engineered Sensitizes and HTMs for DSSC and PSC

دکتر هاشم شهروسوند

دانشگاه زنجان

14:50 – 14:35

O.11

ساخت ماژول سلول خورشیدی پروسکایتی با مساحت 100cm2 برپایه انتقال دهنده حفره پلیمری

فرزانه عربپور رق آبادی ، علی شکراله زاده طهرانی ، بهرام عبدالهی نژند ، مسعود پاینده ، وحید احمدی

دکتر فرزانه عربپور دانشگاه تربیت مدرس

15:05 – 14:50

O.12

کاربرد لایه نانوذره ای CuInS2 به عنوان HTM در سلول های خورشیدی پروسکایتی

 

دکتر اعظم خراسانی دانشگاه اراک

16:40 – 15:05

ارائه پوسترها (لیست پوسترها)

16:55 – 16:40

O.13

بررسی عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی با الکترود کربنی لمینیت

سارا مشحون، مهسا حیدری، الهام باغستانی، فریبا تاج آبادی، نیما تقوی نیا
 

دکتر سارا مشحون دانشگاه صنعتی شریف

17:10 – 16:55

O.14

ساخت پوشش سیلیکونی به منظور افزایش پایداری سلول خورشیدی پروسکایتی در برابر رطوبت و حرارت

مهسا حیدری ، محمود صمدپور ، نیما تقوی نیا

مهسا حیدری دانشگاه خواجه نصیر

17:25 – 17:10

O.15

کنترل هسته زایی و کریستالیزیشن در فرایند تشکیل لایه پروسکایت با تغییر دمای آنتی سالونت

حسین طاهریان فرد ، مهدی ملکشاهی بیرانوند ، نیما تقوی نیا و فریبا تاج آبادی
 

حسین طاهریان فرد دانشگاه صنعتی شریف